Bank Sponsorów - Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości

Przejdź do treści

Bank Sponsorów


Kim jest sponsor? Jest osobą, która udziela indywidualnego wsparcia i przewodnictwa w stosowaniu programu 12 Kroków SLAA w naszym życiu. Sponsor nie jest rodzicem, terapeutą, ani spowiednikiem. W związku z tym, sponsor jest osobą, z którą nie współpracujemy z powodu żadnych ukrytych pobudek lub motywacji, której nie płacimy, oraz od której nie oczekujemy zarówno rozgrzeszenia, jak i osądzania. Tak naprawdę, sponsor jest uzależniony tak samo jak Ty. Nie będzie udzielał Ci porad z pozycji jakiejś wyższej moralności. Sponsorzy nie są „idealnymi” ludźmi, pracującymi w sposób „idealny” na programie. Są ludźmi, zmagającymi się z problemami oraz przeżywającymi wewnętrzny zamęt, tak jak każdy inny członek Wspólnoty. W rzeczy samej, przyglądanie się brakowi doskonałości naszego sponsora pomaga nam samym uwalniać się od przymusu bycia perfekcyjnym.

Krajowa Wspólnota SLAA pragnie wesprzeć proces - nieraz niełatwy - poszukiwania sponsora i nawiązywania relacji sponsor-podopieczny. Wyrazem tego jest utworzenie i prowadzenie Banku Sponsorów SLAA w Polsce.

Ogólne zasady funkcjonowania Banku Sponsorów:

1. Osoby, które doświadczyły już zdrowienia z uzależnienia od seksu i miłości dzięki stosowaniu Programu 12 Kroków SLAA oraz wyrażają gotowość do niesienia posłania poprzez bycie sponsorem, mogą przesyłać swoje zgłoszenie na skrzynkę email służby krajowej Kontakt: sponsorowanie@slaa.pl
Tytuł emaila: SPONSOR.  Sponsor sam decyduje, jakie dane udostępnia osobom poszukującym sponsora. Podaje w jaki sposób chce zostać przedstawiony osobie poszukającej oraz co najmniej jedną formę kontaktu (np. numer telefonu, email). Wszelkie dodatkowe informacje, takie jak np. miejsce zamieszkania, sposób pracy na programie, płeć, preferencje dotyczące osoby sponsorowanej, itd., mogą być pomocne w nawiązaniu relacji z potencjalnym podopiecznym.

Przekazane przez sponsora informacje będą podlegały zasadom anonimowości, zgodnie z 12 Tradycjami SLAA.

Sugerujemy, aby dla osób heteroseksualnych wybierać sponsora tej samej płci, ale nie jest to oczywiście obligatoryjny wymóg.

2. Osoba poszukująca sponsora przesyła zapytanie do Banku Sponsorów. Jest ono następnie dystrybuowane do wszystkich sponsorów w Banku. Po zwrotnym potwierdzeniu gotowości przez sponsorów, osoba poszukująca dostaje namiary do wszystkich sponsorów, którzy w danym momencie podjęli wątek. Wyznacza się maksymalny czas 7 dni na uzyskanie potwierdzenia gotowości przez sponsorów. Po tym czasie zakłada się, że sponsor nie wyraża zgody na podjęcie współpracy.

Rozumiemy, że zarówno sponsorzy, jak i osoby sponsorowane mają pełne prawo do odmowy podjęcia współpracy, pomimo udostępnienia sobie wzajemnie danych kontaktowych.

3. Podanie namiarów kontaktowych do sponsora jest równoznaczne z usunięciem z listy poszukujących. Do Banku Sponsorów można zgłaszać się wielokrotnie

4. Sponsorzy, którzy zostali zarejestrowani w Banku Sponsorów są odpowiedzialni za aktualizację swoich danych kontaktowych.

5. Służby krajowe SLAA pragną zwrócić uwagę, że Bank Sponsorów jest kolejnym - obok mityngów, zlotów oraz innych form kontaktu - źródłem poszukiwania sponsora, a nie zastępuje tych sposobów. Należy liczyć się z możliwością braku dostępności odpowiedniej liczby sponsorów gotowych do niesienia posłania.


Wróć do spisu treści