Biuletyn - Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości

Przejdź do treści

Biuletyn


Zdrowiejących, uzależnionych od seksu i miłości

Biuletyn jest przygotowywany przez służby krajowe SLAA. Ma charakter periodyku wewnętrznego polskiej Wspólnoty SLAA i jest wydawany co parę miesięcy. W USA Wspólnota SLAA wydaje dwa periodyki: "Newsletter" oraz "The Journal".

Na łamach naszego biuletynu członkowie Wspólnoty SLAA dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z uzależnienia od seksu i miłości. Dzielą się także swoimi historiami osobistymi, cierpieniem, bólem odstawienia i radością nowego życia jakie otrzymali we Wspólnocie.

Biuletyn systematycznie odwołuje się do podstawowego tekstu SLAA czyli Programu 12 kroków SLAA Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości, który jest zawarty w czwartym rozdziale Tekstu Bazowego SLAA.

Poza tym w biuletynie można znaleźć:
  • aktualności z życia wspólnoty;
  • relacje ze spotkań i zlotów;
  • wyniki ankiet;
  • wszystko, co wiąże się z naszym zdrowieniem z uzależnienia od seksu i miłości oraz z anoreksji uczuciowej, towarzyskiej i seksualnej.

Aktualny numer biuletynu jest dystrybuowany wewnątrz Wspólnoty krajowej SLAA. Może być udostępniany również na mityngach, zlotach ogólnopolskich SLAA i w formie elektronicznej (.pdf).

Kontakt z redakcją: biuletyn@slaa.pl
Wróć do spisu treści