Język zdrowienia SLAA - słowniczek - Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości

Przejdź do treści

Język zdrowienia SLAA - słowniczek


Podczas mityngów SLAA używanych jest wiele pojęć. Zdając sobie sprawę, że wiele z nich stosuje się w różnych znaczeniach na różnych mityngach, próbujemy tutaj zdefiniować kilka powszechnie używanych w SLAA terminów.

Abstynencja. Zmiana w naszym zachowaniu, która wiąże się z zaprzestaniem wchodzenia w uzależnieniowe schematy – tylko przez jeden dzisiejszy dzień, czasem przez jedną, bieżącą minutę. Abstynencja jest punktem, od którego zaczyna się trzeźwość.

Uruchomienie się. Wejście w uzależnieniowe zachowanie. Wejście w zachowanie, które stanowi dla danej osoby wzorzec uzależnienia, określa się często mianem „wpadki”.

Anoreksja. Kompulsywne unikanie dawania lub przyjmowania towarzyskiego, seksualnego lub emocjonalnego „pokarmu”.

Wzorce uzależnienia. Samodzielnie zdefiniowane zachowania, od których się powstrzymujemy, by doświadczać naszej fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, seksualnej oraz duchowej pełni.

Granice. Samodzielnie zdefiniowane, chroniące nas samych ograniczenia, których używamy w kontaktach z osobami, miejscami, rzeczami lub czynnościami.

Informacja zwrotna. Czasem nazywana „zwrotem”. Odnoszenie się bezpośrednio lub pośrednio do czyjejś wypowiedzi w trakcie mityngu; na przykład, oferowanie komuś odpowiedzi dotyczącej jego problemów lub wchodzenie w dialog podczas mityngu.

Sumienie grupy. Proces podejmowania decyzji w grupie. SLAA zachęca wszystkich członków do wyrażania swojego zdania.

Obrachunek (inwentura) lub obrachunek (inwentura) moralny. Lista indywidualnych cech charakteru danej osoby, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, odkrytych podczas wnikliwej samooceny. Także: przyjmowanie czyjejś inwentury: ocenianie życia i trzeźwości drugiej osoby.

Izolacja. Odsunięcie się od pomocy i wsparcia, jakiego udzielają inni zdrowiejący, program lub nasza Siła Wyższa. Izolacja często prowadzi do wpadki lub towarzyszy wpadce. Izolacja może być także formą uruchomienia się dla osób z wzorcem anoreksji.

Członek SLAA. Każdy uczestnik SLAA, który ma pragnienie, by przestać uruchamiać się we wzorcach uzależnienia od seksu i miłości.

Trzeźwość. Przede wszystkim stan abstynencji od wzorców uzależnienia; często towarzyszy temu powrót równowagi umysłu, zdolności wyboru oraz poczucia osobistej godności, które pojawiają się wraz z trwającą abstynencją od wchodzenia we wzorce uzależnienia.

Dzień Trzeźwości. Dzień, w którym zaprzestaliśmy wchodzenia w nasze wzorce uzależnienia.

Sponsor. Osoba, która blisko pracuje z innym członkiem SLAA, dostarczając mu indywidualnego wsparcia oraz przewodnictwa w stosowaniu programu Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji SLAA. Sponsorem powinna być osoba, która nie zagraża nam uruchomieniem się lub uwikłaniem się w intrygę.

Wyzwalacz. Osoba, miejsce, rzecz lub środowisko, które wyzwala w nas przymus uruchomienia się.

Odstawienie. Fizyczny, psychiczny, emocjonalny i często duchowy wstrząs, który towarzyszy przerwaniu naszych uzależnieniowych schematów.

Tak zwane stawianie 13. kroku. Wciąganie innej zdrowiejącej osoby, szczególnie nowicjusza/nowicjuszki, w seksualną, emocjonalną lub romantyczną relację.

Wróć do spisu treści