Załóż Grupę SLAA - Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości

Przejdź do treści

Załóż Grupę SLAA

Jak funkcjonuje grupa?

Zgodnie z Trzecią Tradycją SLAA, która mówi, że "Jedynym warunkiem przynależności do SLAA jest pragnienie, by przestać uruchamiać się we wzorcach uzależnienia od seksu i miłości. Każde dwie lub więcej osób, które zbierają się, aby wzajemnie pomagać sobie w zdrowieniu z uzależnienia od seksu i miłości może uważać się za grupę SLAA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają innej przynależności.", a także Tradycji Piątej, której treść brzmi: "Każda grupa ma tylko jeden główny cel - nieść posłanie uzależnionemu od seksu i miłości, który wciąż jeszcze cierpi.", gorąco wspieramy powstawanie nowych grup SLAA i wspólnie dbamy o bezpieczeństwo na naszych mityngach.

Poniżej przedstawiamy kilka sugestii istotnych przy zakładaniu nowej grupy:

  • Warto umieścić na stronie (za pośrednictwem rzecznika) informacje o chęci założenia nowej grupy w danym miejscu, pomoże to innym zainteresowanym spotkać   się i działać dalej wspólnie.
  • Dbamy o wybór miejsca na mityng, tak abyśmy czuli się w nim bezpiecznie, a atmosfera sprzyjała zdrowieniu. Każda grupa sama ustala z gospodarzami miejsca wysokość opłaty za użytkowanie danego miejsca. Dzięki temu utrzymujemy swoją niezależność, jako Wspólnota.
  • Szczegółowe informacje organizacyjne tj.: nazwa Grupy Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości, adres odbywania się mityngu z dodatkowymi wskazówkami, jeżeli miejsce tego wymaga, dzień i godzina odbywania się mityngu oraz informacja, który mityng jest mityngiem otwartym należy wysłać mailem na adres: rzecznik@slaa.pl
Po zatwierdzeniu przez Rzecznika Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej naszej Wspólnoty.
Istotne jest, aby każda grupa posiadała swój oficjalny adres mailowy i była w stałym kontakcie ze Wspólnotą SLAA.
  • Każda grupa jest niezależna i może ustalać swoje własne zasady funkcjonowania, poniżej umieszczamy pomocne teksty, które są oficjalnie zatwierdzone przez Komisję Krajową Wspólnoty Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości SLAA:

12 Kroków Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości

Załączamy również materiały dodatkowe pomocne przy prowadzeniu mityngu:

  • Istotnym elementem każdego mityngu jest świeca, którą zazwyczaj umieszczamy w centrum, tak aby przypominała nam o zgodnej z sumieniem grupy, obecności Siły Wyższej na naszych mityngach.
  • Nasze doświadczenia pokazują, że warto zakupić literaturę wspólnoty, szczegóły umieszczone są w zakładce Publikacje (sklep). Ceny dla grup są inne, niż dla kupujących indywidualnie. Przy zamówieniu należy koniecznie posłużyć się oficjalnym adresem mailowym grupy i zaznaczyć, iż jest to zamówienie składane dla potrzeb całej grupy. Sposób dystrybucji literatury i cenę sprzedaży na poszczególnych mityngach ustala każda grupa indywidualnie.
  • Służba, to jedno z podstawowych źródeł naszego zdrowienia, dlatego często (zależnie od możliwości grupy) podejmujemy różne formy służb na mityngu.
- Prowadzący – to osoba, która dba o przygotowanie sali na mityng, dba o punktualne rozpoczynanie i kończenie mityngu, pilnuje porządku wypowiedzi
- Rzecznik – to osoba, która jest w stałym kontakcie ze Wspólnotą SLAA, może reprezentować grupę przy głosowaniach odbywających się podczas zlotów Wspólnoty, dba o spokojny przebieg mityngu i przestrzeganie zasad obowiązujących na mityngu
- Skarbnik – to osoba, która sprawuje pieczę nad finansami grupy, zbiera pieniądze z ‘kapelusza’, pilnuje regularności opłat za sale, ustala możliwości finansowe grupy na potrzeby wszystkich uczestników mityngu (np. kawa, herbata, świeca)
- Kolporter – to osoba, która zajmuje się zamawianiem i dystrybucją literatury SLAA na mityngu
- Sekretarz – to osoba, która na bieżąco notuje sprawy organizacyjne i istotne w funkcjonowaniu grupy, jako całości
- Witający – to osoba, która dba o życzliwe przywitanie nowoprzybyłych, udzielenie im podstawowych informacji o Wspólnocie SLAA i zasadach jej funkcjonowania
- Dyżurny/Herbatkowy – to osoba, która dba o uzupełnianie napojów ustalonych przez grupę oraz może przygotowywać napoje i myć naczynia po zakończeniu mityngu.
Oczywiście, to tylko sugerowane służby, a każda grupa może ustalać własne, takie które sprzyjają zachowaniu trzeźwości poszczególnych uczestników, a tym samym przyczyniają się do zdrowienia grupy, jako całości.
  • Początki bywają trudne, ale zachęcamy do sięgania po wsparcie w obrębie całej Wspólnoty, np. poprzez zapraszanie na mityngi osób z sąsiednich miejscowości, udział w ogólnopolskich spotkaniach np. Zlotach SLAA. Zgodne z naszymi Tradycjami jest także rozpowszechnianie informacji o nowym mityngu w miejscach spotkań członków innych wspólnot 12-krokowych.

Wróć do spisu treści